Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora pracovných miest"Výzva je vyhlásená od 17. 10. 2018

 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 07. 01. 2019

- Termín uzavretia 2. kola 28. 02. 2019

- Termín uzavretia 3. kola 15. 04. 2019

 

Podrobné informácie a znenie výzvy je dostupné na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy