Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Metodické dokumenty » Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP - platné pre štátne rozpočtové organizácie

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP - platné pre štátne rozpočtové organizácie