Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Výzvy » ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

ARCHÍV - OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (formát PDF, 487 kB) - platné do 29. 04. 2018

Stručný opis výzvy (formát PDF, 176 kB) - platné do 29. 04. 2018

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP - platné do 22. 03. 2018