Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Národné projekty » Ukončené projekty 2014-2020 » Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. » Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)

Kolektívne vyjednávanie na Slovensku. Analýza aktuálneho stavu a historického vývoja právnej úpravy, vyhodnotenie jej uplatňovania, komparácia s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD.

Minimálna mzda v SR. Analýza aktuálneho stavu a historického vývoja právnej úpravy, vyhodnotenie jej uplatňovania, komparácia s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD

 

Kolektívne vyjednávanie na Slovensku Analýza aktuálneho stavu
a historického vývoja právnej úpravy, vyhodnotenie jej uplatňovania,
komparácia s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD.