Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Obchod a služby

Obchod a služby

Názov obstarávania: Obchod a služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

Predpokladaná hodnota zákazky: 7200,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rožňava
Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.2 MB)