Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Anglický jayzk a CR

Anglický jayzk a CR

Názov obstarávania: Anglický jayzk a CR
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

B.S.Timravy 2/2393,917 01 Trnava

Predpokladaná hodnota zákazky: 8000.- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trnava
Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.9 MB)