Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodanie IKT vybavenia na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít

Dodanie IKT vybavenia na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít

Názov obstarávania: Dodanie IKT vybavenia na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Nadácia Škola dokorán

Žiar nad Hronom

Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 100,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Žiar nad Hronom
Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 243.2 KB)