Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb- odborná terminológia

Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb- odborná terminológia

Názov obstarávania: Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb- odborná terminológia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17. 017 01 Považská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 10240 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 50.7 KB)