Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančný manažér v projektovom riadení

Finančný manažér v projektovom riadení

Názov obstarávania: Finančný manažér v projektovom riadení
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Galanta
Staničná 5.924 01 Galanta

Predpokladaná hodnota zákazky: 7700 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Galanta
Lehota na predkladanie ponúk: 03.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.3 MB)