Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Konzultant pre publicitu a monitorovanie

Konzultant pre publicitu a monitorovanie

Názov obstarávania: Konzultant pre publicitu a monitorovanie a Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Kurov

Kurov 39. 086 04 Kurov

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 89.9 KB)