Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Materiál pre prevádzku obecného podniku - dlažba

Materiál pre prevádzku obecného podniku - dlažba

Názov obstarávania: Materiál pre prevádzku obecného podniku - dlažba
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 9850 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 139 KB)