Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva

Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva

Názov obstarávania: Nákup : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 250 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 156.1 KB)