Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Náradie - oprava

Náradie - oprava

Názov obstarávania: Náradie - oprava
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad č. 300
969 73 Prenčov
IČO: 00320943 www.prencov.sk prencov@prencov.sk

v zastúpení Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 043,76 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 435.1 KB)