Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Odborný pracovník vo výchovnom poradenstve

Odborný pracovník vo výchovnom poradenstve

Názov obstarávania: Odborný pracovník vo výchovnom poradenstve
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2592,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 304.2 KB)