Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Poskytnutie ubytovacích služieb k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Trnave

Poskytnutie ubytovacích služieb k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Trnave

Názov obstarávania: Poskytnutie ubytovacích služieb k národnému projektu Múzeá tretej generácie v Trnave
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 2138,50 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Trnava
Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 119.7 KB)