Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky

Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 3250 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 04.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 251.5 KB)