Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Právne služby v oblasti implementácie operačných programov štrukturálnych fondov

Právne služby v oblasti implementácie operačných programov štrukturálnych fondov

Názov obstarávania: Právne služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6. 813 65 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 39 600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 20.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.9 MB)