Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Prenájom kontajnera na vytvorenie sociálneho zázemia 8 zamestnancom - členom rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

Prenájom kontajnera na vytvorenie sociálneho zázemia 8 zamestnancom - členom rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“

Názov obstarávania: Prenájom kontajnera na vytvorenie sociálneho zázemia 8 zamestnancom - členom rómskej občianskej hliadky v rámci projektu „Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Predmetom zákazky je nájom kontajnera na vytvorenie sociálneho zázemia pre členov rómskej občianskej hliadky. Kontajner bude umiestnený na spevnenú plochu v meste Stará Ľubovňa a musí byť vybavený možnosťou napojenia na elektrinu formou predlžovacieho kábla. Kontajner bude uzamykací a bude k dispozícii verejnému obstarávateľovi po dobu 12 mesiacov.

Predpokladaná hodnota zákazky: 4,43 € / 1 deň, t. j. 1 616,95 € / 365 dní EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stará Ľubovňa
Lehota na predkladanie ponúk: 23.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 92.6 KB)