Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Prenájom priestorov so súvisiacimi službami

Prenájom priestorov so súvisiacimi službami

Názov obstarávania: Prenájom priestorov so súvisiacimi službami
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

IČO:  30854687

Sídlo: Špitálska 25,  Bratislava

Krajina:  Slovenská republika

Kontaktná osoba: (odborný garant) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

Fax:

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk

Internetová stránka: www.iazasi.gov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 9000 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba, Stavebné práce
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015