Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Realizácia výmenných stáží

Realizácia výmenných stáží pre projekt Skvalitnenie a profesionalizácia služieb poskytovaných v hospicoch, domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov

Názov obstarávania: Realizácia výmenných stáží
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Renovatio - Nova, n.o.
Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 5500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 06.07.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 570.3 KB)