Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

„Interiérové vybavenie miestnosti pre rómsku občiansku hliadku, zdravotných osvetárov a sociológa pre projekt s názvom „Vyššia bezpečnosť a vzdelanie = kvalitnejší život“.“

Obstarávateľ:

Názov : Mesto Jelšava
Sídlo : Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
IČO : 00328341
DIČ: 2020724673
Kontaktná osoba : Marek Havaš
e-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015

Zabezpečenie materiálu pre hygienické kútiky

Obstarávateľ:

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2
98701 Poltár
IČO: 37998374
DIČ: 2022035521
Kontakt: Ing. Zuzana Šmatlíková
Tel: 047/4111800
mail: cpkpoltar@cpk.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 05.02.2015

Zabezpečenie školenia

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Vybavenie pre 6 členov Rómskej občianskej hliadky

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Monitoring a hodnotenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov,
Adresa: Lenartov 37
086 06 Lenartov
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová
telefón: 054/4706004
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Nákup spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Jánovce,
Adresa: Jánovce 248
05913 Jánovce
IČO: 00326259
DIČ: 2020674909
kontaktná osoba: Jozef Kacvinský
telefón: 052/7793124
e-mail: janovce@obec-janovce.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Monitoring a hodnotenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Jánovce,
Adresa: Jánovce 248
05913 Jánovce
IČO: 00326259
DIČ: 2020674909
kontaktná osoba: Jozef Kacvinský
telefón: 052/7793124
e-mail: janovce@obec-janovce.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Finančné riadenie

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Jánovce,
Adresa: Jánovce 248
05913 Jánovce
IČO: 00326259
DIČ: 2020674909
Riaditeľ : Jozef Kacvinský
telefón: 052/7793124
e-mail: janovce@obec-janovce.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2015

Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov"

Obstarávateľ:

Názov: Mesto Banská Štiavnica
Sídlo: Radničné nám. 1, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Mgr, Nadežda Babiaková, primátorka
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: obstaravanie.havas@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2015