Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Manažment a personálny manažment

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne


Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2012

Animátor cestovného ruchu

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne


Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2012

Publicita a informovanosť

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor. n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 29.03.2012

Obsluha stavebných strojov

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26. 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012

Technik požiarnej ochrany

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Hlavná 26. 091 01 Stropkov


Lehota na predkladanie ponúk: 29.03.2012

Operátor CNC strojov 2

Obstarávateľ:

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa


Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012

Zabezpečenie vzdelávania terazpeutov a asistentov

Obstarávateľ:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota


Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2012

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Obstarávateľ:

Arcidiecézna charita Košice

Bočná 2. 040 01. Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2012

Mobilný operátor

Obstarávateľ:

Arcidiecézna charita Košice

Bočná 2. 040 01. Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2012

Telekomunikačné poplatky

Obstarávateľ:

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.


Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012