Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Kancelársky spotrebný materiál

Obstarávateľ:

Sirôtka

Dobrovoľnícka 398/11, 075 01 Trebišov


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012

Kurz IKT zručností

Obstarávateľ:

Áno pre život n.o.
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 36 149 764


Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2012

Nákup kancelárskych stoličiek

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2012

Rekonštrukcia a úprava priestorov Pracovného inkubátora - „Tréningová firma“

Obstarávateľ:

Obec Chminianske Jakubovany

Chminianske Jakubovany 82, 082 33


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012

Nákup výpočtovej/kancelárskej techniky pre FSR

Obstarávateľ:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 26.11.2012

Spotrebný materiál a kancelárske potreby

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12, 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 09.11.2012

Prenájom priestorov pre projektový tím

Obstarávateľ:

Občianske združenie PYRAMÍDA

Holubyho 12, 040 01 Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 09.11.2012

Prenájom priestorov na Femkubátor

Obstarávateľ:

Občianske združenie Pyramída

Holubyho 12, Košice


Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2012

Dodávka pier pre publicitu a informovanosť

Obstarávateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
PSČ: 813 70
Bratislava 1


Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2012

Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb počas realizácie dvoch tréningov semináru MÚZEJNÁ PEDAGOGIKA, k národnému projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku - v POPRADE

Obstarávateľ:

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika


Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2012